Mutant År Noll – Början

 

Zigma, Skrotskalle – Micke Hansson
Franton, Zonstrykare – Magnus Andersson
Maxine, Zonstrykare – Bosse Jakobsson
Akillez, Mutant med hund – Peter Jonsson
————————————————-
Arken
——-
Arken består av flera huskroppar sammanbundna med murar och pallisader av varierande kvalitet och byggteknik. Vissa delar är försedda med taggtråd. Syftet med skyddet är främst att hålla tamdjuren inne och zonviltet ute. Muren är 3-5 meter hög. Vissa delar av skyddsverket är byggt av trä och nät, andra har murats och byggts med delar från andra, raserade hus.
Inne i Arken finns djurstallar med bl a getter, grisar och höns.
Färskvatten samlas genom att regnvatten leds ned via stuprör, genom filter (som Zigma hjälpt till att skapa) ned i stora tankar. Filtren behöver bytas regelbundet för att förhindra att vattnet förstörs av Röta.
Arkens befolkning ser till att hålla de närmsta 30-40 metrarna från Arken röjt.